Jack White poetą!

Jakiś czas temu Jack White poinformował, że robi sobie przerwę w koncertowaniu i nagrywaniu muzyki. Muzyka jednak nadal pozostaje ważnym elementem jego życia i twórczości. Niedawno na stronie internetowej księgarni Third Man Books związanej z wytwórnią współpracującą z Jackiem Whitem, Third Man Records, pojawił się wiersz muzyka zatytułowany "Music is Scred" ("Muzyka jest święta").

Music is sacred

those of you who stand for the sanctity of music 
so that its soul can breathe 
and be heard 
so that it blooms in graveyards 
echoes in hotel hallways 
awakens neighbors in the night 
and fills peoples minds with fire 
shout it out loud with whatever microphone you have 
or these stones will shout for you. 
jump in front of demons, 
and stand over cowards and those who would intend 
to rip out your lungs and dampen your desire 
tell the living and the dead 
what you know in your heart to be true 
and what you know your ears 
will forever hear 
that the melody of the human race 
is a song that never ends. 
music is sacred.

Muzyka jest święta


Ci z was, którzy stoją za świętością muzyki
Tak, żeby dusza mogła oddychać
I być słyszana
Tak, że kwitnie na cmentarzach
Echo w hotelowych korytarzach
Budzi w nocy sąsiadów
I  wypełnia umysły ludzkie ogniem
Krzyczy na głos z jakiegokolwiek mikrofonu 
Albo te kamienie zawołają na ciebie
Skocz z przodu przed demonami
I stań przed tchórzami, którzy zamierzają
Wyrwać twoje płuca i stłumić twoje pragnienie
Powiedz żywym i umarłym
O tym co wiesz, że w swoim sercu jest prawdziwe
I wiesz, że twoje uszy 
Na zawsze usłyszą 
Że melodia ludzkości
Jest piosenką, która nigdy się nie skończy
Muzyka jest święta 

tłumaczenie wiersza: Paulina Łyszko 
Proszę o nie kopiowanie przekłdu bez zgody autora.

Komentarze