ØRGANEK: stwórz teledysk wspólnie z zespołem!


Właśnie rozpoczyna się astronomiczna wiosna, a my rozpoczynamy naszą akcję o kryptonimie „Wiosna”!

„Wiosna wybuchła mi prosto w twarz, z nosa leci mi krew. Jestem taki nieodporny jak zmienia się czas, budzą się wrzody, ja znowu źle śpię. Może trochę więcej piję, może trochę mniej jem ale ja wam mówię: jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze ale nie najgorzej jest.”

Dziś premierę ma singiel zespołu ØRGANEK „Wiosna”, a Ciebie zapraszamy do współtworzenia klipu do tego utworu. Masz 72 h na wysłanie krótkiego video lub zdjęcia, którym powiesz nam, co dla Ciebie znaczy „WIOSNA”.

Od teraz przez kolejne 72 godziny czekamy na:
- zdjęcia (format dowolny, plik JPG), jedna osoba może nadesłać maksymalnie 3 zdjęcia;
i / lub
- video, maksymalnie 20 sekund, jedna osoba może przysłać max. 1 nagranie video.
Wybrane materiały zostaną wykorzystane w teledysku do piosenki „WIOSNA”. Filmy i/lub zdjęcia wyślij na adres: wiosna@mystic.pl do 23 marca 2017 r. do godziny 11:29.
Premiera teledysku odbędzie się 1 kwietnia podczas koncertu w warszawskim klubie Palladium i na Youtubie.

Teaser akcji „Wiosna”: 

Regulamin udziału w akcji „Wiosna”:

1.         Regulamin określa zasady  udziału w akcji o kryptonimie „Wiosna” (zwanej dalej „Akcją”).
2.         Organizatorem Akcji jest Mystic Production, 32-043 Skała, ul. Olkuska 8 (zwany dalej „Organizatorem”).
3.         Celem Akcji jest umożliwienie uczestnikom udziału w tworzeniu teledysku do piosenki zespołu ØRGANEK p.t. „Wiosna” (zwanego dalej „Teledyskiem”).
4.         Udział w Akcji mogą brać wyłącznie osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych.
5.         Udział w Akcji polega na przesłaniu do Organizatora na adres e-mail:wiosna@mystic.pl fotografii lub nagrania video (zwanych dalej „Materiałami”). Materiały mogą być przesyłane do 23 marca 2017 r. do godziny 11:29.
6.         Przesłanie Materiałów na wskazany wyżej adres e-mail oznacza:
a)         wyrażenie zgody na wykorzystanie Materiałów w Teledysku;
b)         wyrażenie zgody na rozpowszechnianie zawartego w Materiałach wizerunku uczestnika (przy czym zgoda obejmuje wszystkie sposoby rozpowszechniania teledysków, w tym nadania telewizyjne i reemisje, publiczne odtwarzanie oraz rozpowszechnianie w internecie, nie wyłączając rozpowszechniania pojedynczych klatek Teledysku);
c)         akceptację wszystkich postanowień Regulaminu.
7.         Materiały przesyłane przez uczestników muszą spełniać następujące warunki:
a)         nie mogą zawierać utworów w rozumieniu prawa autorskiego ani przedmiotów ochrony praw pokrewnych;
b)         nie mogą zawierać wizerunku innych osób niż uczestnika przesyłającego dany Materiał;
c)         nie mogą zawierać treści, których rozpowszechnianie byłoby sprzeczne z prawem (w szczególności z powodu naruszenia praw osób trzecich) lub dobrymi obyczajami
d)         muszą zostać zawarte w plikach o rozmiarze nie większym niż 100 megabajtów.
8.         Przesłane przez uczestników Materiały mogą być wykorzystane w Teledysku po ich uprzedniej obróbce przez Organizatora. Mogą one także być łączone z Materiałami przesłanymi przez innych uczestników Akcji oraz innymi materiałami audio lub video.
9.         Organizator jest uprawniony do swobodnego wyboru Materiałów, które zostaną wykorzystane w teledysku. Organizator nie jest zobowiązany do uzasadniania decyzji o niewykorzystaniu określonych Materiałów.
10.       Z tytułu udziału w Akcji uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie (także w razie wykorzystania przesłanych Materiałów w Teledysku).
Komentarze