Festiwal M'era Luna 2020 odwołany


Zaplanowany na dni 8-9 sierpnia 2020 M’era Luna został odwołany. Oto oświadczenie organizatorów:


Miecz Damoklesa, który unosił się nad naszymi głowami i całym sezonem festiwalowym obniżył się. Nie możemy wyrazić naszego smutku słowami. Nasz zjazd rodzinny jest zawsze kotwicą i portem macierzystym, podczas burzliwego sezonu festiwalowego - ale najwyraźniej nie miał być w tym roku... Z powodu ogólnokrajowego zakazu wydarzeń do 31 sierpnia 2020 roku, musimy anulować M’Luna Festival 2020 Oczywiście z zadowoleniem przyjmujemy tę decyzję, jako zrozumiały i ważny środek bezpieczeństwa dla społeczeństwa i już robimy wszystko, co możliwe, aby zapewnić płynną komunikację z wami.

Zespół M'era Luna niestrudzenie pracuje nad przyspieszeniem kolejnych kroków, ale niestety potrzebujemy jeszcze kilku dni. Oczywiście skontaktujemy się z Wami jak najszybciej ze wszystkimi potrzebnymi informacjami!
Das Damoklesschwert, das über unser aller Köpfen und der Festivalsaison schwebte, hat sich herabgesenkt. Wir können unsere Trauer nicht in Worte fassen. Unser Familientreffen ist stets Anker und Heimathafen in der turbulenten Festivalsaison – doch es hat anscheinend dieses Jahr nicht sollen sein… Aufgrund des bundesweiten Veranstaltungsverbots bis zum 31. August 2020 müssen wir das M’era Luna Festival 2020 absagen. Wir begrüßen diese Entscheidung natürlich als verständliche und wichtige Sicherheitsmaßnahme für die Bevölkerung und setzen bereits alles daran, eine reibungslose Kommunikation mit euch zu gewährleisten. Das M’era Luna-Team arbeitet unermüdlich daran, die kommenden Schritte festzuzurren, aber leider brauchen wir dafür noch ein paar Tage. Wir melden uns natürlich schnellstens mit allen Infos bei euch! ------------- The sword of Damocles floating over all our heads and the whole festival season has lowered. We can't put our grief into words. Our family reunion is always anchor and home harbor during the turbulent festival season - but apparently it wasn't supposed to be this year... Due to the nationwide ban on events until August 31., 2020 we have to cancel the M ' era Luna Festival 2020 Of course, we welcome this decision as an understandable and important security measure for the public and are already doing everything possible to ensure smooth communication with you. The M'era Luna team is working tirelessly to tighten up the steps ahead, but unfortunately we still need a few more days to do so. Of course, we will get back to you as soon as possible with all the information you need! #mera20 #mera #meraluna #festival #goth #gothic #gothicstyle #Absage #cancelled #Corona
Post udostępniony przez M'era Luna Festival (@meralunafstvl)Komentarze